Steunmaatregelen voor de bedrijven uit de reissector

De federale regering heeft beslist om een bijdragevermindering te verlenen aan de werkgevers die behoren tot de reissector en die verzekerd zijn tegen insolventie in het kader van hun activiteiten als reisorganisatie. Het doel bestaat erin deze sector, die zwaar getroffen werd door de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, te ondersteunen.

Deze bijdragevermindering beoogt het 2e kwartaal 2020, het 4e kwartaal 2020, het 1e kwartaal 2021, het 2e kwartaal 2021 en het 3e kwartaal 2021.

Wilt u graag weten of deze maatregel van toepassing is op uw bedrijf, welke voorwaarden gelden en hoe u de vermindering kunt aanvragen? Raadpleeg dan de pagina Steun aan de reissector op het portaal van de sociale zekerheid.