panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

In de kijker

2019-04-18 Sociale inspectiediensten en politie werken samen bij het opsporen van economische uitbuiting

Van 9 tot 14 april coördineerde de RSZ inspectie het Belgische luik van het Europese initiatief “Joint Action Days Labour Exploitation”. De actie vond plaats in samenwerking met met de politie en de...

2019-04-02 Arbeidsmarktanalyse vierde kwartaal 2018

Ten opzichte van dezelfde periode in 2017 is de loontrekkende tewerkstelling in het vierde kwartaal 2018 toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+1,6%) als in arbeidsvolume (+1,4%...

2019-02-28 RSZ gesloten op 1 maart

Het RSZ-hoofdkantoor is op 1 maart 2019 uitzonderlijk gesloten. Op maandag 4 maart staan we weer tot uw dienst vanaf 8:30 uur. Onze excuses voor het eventuele ongemak en bedankt voor uw begrip.  
^ Back to Top