Nieuwsarchief

Website van de RSZ volledig vernieuwd 2008-06-25

U bevindt zich op de onthaalpagina van de nieuwe website. Deze werd grondig herschikt om u een betere toegang te bieden tot de informatie die u zoekt. Klik op één van de hoofdrubrieken om snel de informatie terug te vinden die u interesseert; zij het over de socialezekerheidsreglementering in België en de verplichtingen van de werkgever, tewerkstellingsstatistieken of over onze instelling. Gebruik onze nieuwe rubrieken rechtsboven om met ons contact op te nemen. U kan een vraag, opmerking of klacht formuleren aan de hand van ons nieuw elektronisch contactformulier. U kan ook online een attest aanvragen. Heel eenvoudig!

Deze nieuwe website is complementair aan het portaal van de sociale zekerheid. Daarom bevinden de instructies (voor werkgevers en voor sociale secretariaten) en hun bijwerkingen zich niet meer op deze website, maar rechtstreeks op het portaal, nabij de elektronische toepassingen die u als werkgever dient te gebruiken.

Een nieuwe stijl, een nieuwe informatiestructuur en vooral een website die voortdurend wordt verbeterd om de verbintenissen opgenomen in ons “Handvest voor de Rijksdienst voor sociale zekerheid, een luisterend oor voor werkgevers” na te komen.

Wij wensen u een aangenaam bezoek en veel leesplezier.

^ Back to Top