Nieuwsarchief

Verder herstel op de arbeidsmarkt 2015-06-29

De loontrekkende tewerkstelling is in het eerste kwartaal van 2015 weer licht toegenomen. De licht positieve trend van 2014 zet zich dus door.

Globaal beeld

Ten opzichte van het dezelfde periode in 2014 is de loontrekkende tewerkstelling in het eerste kwartaal 2015 licht toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+ 0,6%) als in arbeidsvolume (+0,3% voltijdsequivalenten). Globaal blijft het beeld dat van een gedeeltelijk aantrekkende arbeidsmarkt. De positieve trend op de arbeidsmarkt komt er vooral onder impuls van de commerciële dienstverlening, met vooral de uitzendarbeid als drijvende kracht.

De toename van de tewerkstelling ten opzichte van 31 maart 2014 is het sterkst binnen de leeftijdsgroep van 50 tot en met 64 jaar, en dat vooral bij de vrouwelijke werknemers (+1,5% bij de mannen, +3,9% bij de vrouwen) terwijl vooral het aantal werknemers van 40 tot en met 49 jaar afneemt ( -1,8% bij de mannen, -0,9% bij de vrouwen).

De stijging van de tewerkstelling is het sterkst bij de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+1,3% ten opzichte van 31 maart 2014). De stijging doet zich voor bij de inwoners van alle Belgische provincies, met uitzondering van de provincie Limburg (-0,4% ten opzichte van 31 maart 2014).

Industrie en bouw

De trend van de tewerkstelling in de industrie blijft nog steeds negatief in arbeidsplaatsen(-2,0%) en in arbeidsvolume (-3,3% voltijdsequivalenten), maar de negatieve evolutie is nu in grote mate toe te schrijven aan één sector, namelijk de “Vervaardiging van transportmiddelen” en dit als gevolg van de sluiting van Ford Genk einde 2014.

In de meeste andere sectoren daalt de tewerkstelling minder snel dan in de voorgaande kwartalen en het aantal dagen economische werkloosheid neemt af. De farmaceutische nijverheid blijft sterk groeien.
De tewerkstelling in de bouwnijverheid blijft sterk achteruitgaan (-2,5% in arbeidsplaatsen en -4,7% in arbeidsvolume). De daling van het arbeidsvolume wordt echter sterk vertekend door de toename van het weerverlet in het eerste kwartaal 2015 ten opzichte van het eerste kwartaal 2014.

Dienstverlenende sectoren

In de commerciële dienstverlening is er een toename van de tewerkstelling ten opzichte van het eerste kwartaal 2014 (+1,6% in arbeidsplaatsen, +1,4% in arbeidsvolume).

Dat is vooral het resultaat van een forse groei in de “Administratieve, ondersteunende en gespecialiseerde diensten”, onder meer onder invloed van het sterke herstel in de uitzendsector. Maar ook in de sectoren “Handel”, “Vervoer en opslag”, “Horeca” en “Informatie en communicatie” is er een beperkte groei. De tewerkstelling in de sector “Financiële activiteiten” ondervindt nog steeds de impact van de herstructureringen van de voorbije jaren maar de daling van tewerkstelling is minder groot.

In de niet-commerciële dienstverlening wordt een groei van ongeveer 1,0% in arbeidsplaatsen ten opzichte van het eerste kwartaal 2014 opgetekend. Dat is vooral te danken aan het onderwijs (+0,7%) en de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (+2,1%). De tewerkstellingsevolutie in de sector openbaar bestuur is sterk negatief (-2%) als gevolg van de inkrimping van de overheidsbudgetten.

Uitzendarbeid

Het eerste kwartaal 2015 bevestigt de opleving van de vraag naar arbeidskrachten via uitzendarbeid. Eind maart 2015 werden 10% meer arbeidsplaatsen bij de uitzendarbeid geteld dan eind maart 2014 (+12,5% arbeiders, +8,5% bedienden). Ook het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten tijdens het eerste kwartaal 2015 was 10% hoger dan in het eerste kwartaal 2014 (+12,5% bij de arbeiders en +8% bij de bedienden).

De vraag naar arbeidskrachten in de particuliere huishoudens via het stelsel van de dienstencheques lijkt zich te stabiliseren, met toch nog een groei op jaarbasis gemeten in arbeidsvolume van bijna 2,5%.

^ Back to Top