panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

In de kijker

2018-07-26 RSZ-jaarverslag 2017 gepubliceerd

Het verslag van de RSZ over het jaar 2017 is naar goede gewoonte gepubliceerd op de website RSZ-jaarverslag.

2018-07-25 Tewerkstellingsbarometer juni 2018

Hoeveel personen waren er aan de slag in juni 2018? Werknemers aan de slag Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in juni 2018 bedroeg 4.020.341. Dat is een stijging van ongeveer 63.500...

2018-07-17 Opnieuw meer jobstudenten in 2017

In 2017 hebben 522.765 jongeren gewerkt als jobstudent. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De toename van de afgelopen jaren blijft zich doorzetten. In 2017...
^ Back to Top