Strategie

Laatste update: 14 Juni 2018

De strategische doelstellingen geven aan wat de RSZ op middellange termijn (5 à 10 jaar) wil bereiken. De doelstellingen worden “strategisch” genoemd omdat ze uiteindelijk helpen om de basisopdrachten goed uit te voeren.

1. De RSZ positioneren als referte-instelling voor het innen van bijdragen, het beheren van de publieke reservefondsen, de strijd tegen de sociale fraude en tegen de economische uitbuiting.

2. Een moderne, kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen voor de overzeese sociale zekerheid en de zeelieden.

3. Zich opstellen als een betrouwbare partner bij het operationaliseren van het regionaal doelgroepenbeleid.

4. Gemotiveerd en goed opgeleid personeel, dat actief betrokken is bij de organisatie, aantrekken en behouden.

5. De kwaliteit, de effectiviteit en de duurzaamheid van de werkingsprocessen verhogen en de kostenefficiëntie verbeteren.

6. De externe en interne klantgerichtheid verbeteren.

7. Een duidelijke reglementering en rechtszekerheid verzekeren.

8. De samenwerking met andere publieke instellingen in België, in Europa en daarbuiten versterken.

9. Aan de top blijven van de e-governmentontwikkelingen in de sociale zekerheid.

^ Back to Top