Coronacrisis en arbeidsmarkt

De volledige of gedeeltelijke sluiting van heel wat ondernemingen uit zich in hoofdzaak op verschillende manieren op de arbeidsmarkt:

  • tijdelijke werkloosheid en het stopzetten of niet hernieuwen van tijdelijke contracten, 
  • een daling van het gebruik van uitzendkrachten, studentenarbeid,… 

Bij tijdelijke werkloosheid blijft de band tussen werknemer en werkgever behouden, maar worden geen of slechts gedeeltelijke prestaties verricht. Dat geeft een directe daling van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten.

Het stopzetten of niet hernieuwen van tijdelijke contracten geeft vooral in de sectoren waar veel zeer tijdelijke contracten voorkomen (uitzendsector, horeca,…) een onmiddellijke daling van het aantal arbeidsplaatsen. Het verlies aan arbeidsvolume van deze jobs is eerder beperkt.

Op deze pagina maken we de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt zichtbaar in cijfers.

Laatste update: 10 November 2020

 

Arbeidsmarktanalyse 2ste kwartaal 2020: beperkte daling in jobs, sterke daling arbeidsvolume

De impact van de coronacrisis is was het sterkst in het 2de kwartaal 2020. De daling van het arbeidsvolume, in het eerste kwartaal nog slechts -2,2%, bedraagt nu maar liefst -13,6%. Het overgrote deel (ca. 90%) van de gedaalde vraag naar arbeid werd opgevangen door tijdelijke werkloosheid. Dit daling van het aantal arbeidsplaatsen blijft daardoor ook beperkt tot -0,7%.

Lees meer...

Snelle ramingen van de tewerkstelling

Invloed coronacrisis op bijzondere tewerkstellingstypes: sterke daling bij uitzendkrachten, gelegenheidswerknemers en flexijobs

In meerdere van de getroffen sectoren wordt gewerkt met (zeer) tijdelijke contracten. Bij gebrek aan werk worden geen nieuwe contracten aangegaan en komen deze werknemers komen (grotendeels) in de gewone werkloosheid terecht.

De effecten hiervan zijn zichtbaar in DIMONA (database personeelsbestand), in het bijzonder voor (klik op de linken voor detailuitleg):

Voor het eerste kwartaal 2020 zijn ook de gegevens over arbeidsvolumes en lonen beschikbaar. Hier kan u in detail de impact van de coronamaatregelen vanaf de tweede helft van maart op de horecasector en de flexijobs aflezen.

Impact coronacrisis op tewerkstelling met dienstencheques: -12% in het 1ste kwartaal 2020.

De maatregelen voor een veilige tewerkstelling hebben in het begin van de coronacrisis een directe impact gehad op de tewerkstelling met dienstencheques. Het arbeidsvolume in het eerste kwartaal 2020 daalde liefst met 12%. Meer info vindt u hier.

Dynam-paper zoomt in op de meest getroffen sectoren

De nieuwe Dynam-paper: Hotspots van tijdelijke werkloosheid, hotspots van arbeidsmarktdynamiek? biedt voor het eerst in ons land een omvattend en gelaagd beeld van de sectorale impact van de coronacrisis.

Om deze impact in te schatten, wordt het systeem van tijdelijke werkloosheid, geanalyseerd aan de hand van een datakoppeling van RVA-RSZ-gegevens, uitgevoerd door de KSZ.

Een link met de Dynam-tijdreeks toont verder een verband tussen de dynamiek van een sector en het vermogen om sneller herop te leven na een periode van laagconjunctuur.

lees de nieuwsbrief van KU LEUVEN

https://www.dynamstat.be/nl/dynam-corona-flash

Tewerkstellingsbarometer: Daling van de tewerkstelling tussen september 2019 en september 2020 (-0,7% - 26.500 eenheden)

Door de Coronacrisis zijn heel wat ondernemingen gedwongen om hun activiteiten stop te zetten of sterk te verminderen. Dat heeft een sterke impact op hun vraag naar arbeidskrachten. Dit is duidelijk zichtbaar in deze tewerkstellingsbarometer waarvan de cijfers afkomstig zijn uit de periode 20 augustus 2020 tot en met 16 september 2020.

lees meer...

 

^ Back to Top