Project #kiesvoordezorg

Wat is #kiesvoordezorg?

De zorgsector heeft een groot tekort aan gekwalificeerde verpleeg- en zorgkundigen. Met het opleidingstraject #kiesvoordezorg wil de overheid werknemers uit andere sectoren stimuleren om voor een tweede carrière in de zorgsector te kiezen.

Dit project van het Intersectoraal Fonds van de Gezondheidsdiensten en het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector wordt gefinancierd met middelen die de federale overheid heeft vrijgemaakt uit het zorgpersoneelfonds.

Hoe werkt het?

Werknemers uit andere sectoren die interesse hebben in een carrière als zorgkundige of verpleegkundige, kunnen via #kiesvoordezorg een betaald opleidingstraject volgen in dienst van een werkgever uit de private of openbare zorgsector.

Eens ze hun diploma behalen, kunnen kandidaat-werknemers aan de slag blijven bij de werkgever waarmee ze een arbeidsovereenkomst hebben. #kiesvoordezorg biedt dus naast opleidingskansen ook een grote werkzekerheid achteraf.