Project 600

Wat is Project 600?

Project 600 biedt werknemers uit de federale gezondheidszorg de kans om – op een financieel voordelige manier – een opleiding te volgen tot verpleegkundige. Dit project wordt elk jaar, na een grondige evaluatieperiode, georganiseerd door het Fonds sociale Maribel van de Overheidssector bij de RSZ. Wanneer het maximum aantal deelnemers bepaald is, brengt de RSZ de werkgevers van de openbare sector op de hoogte via een nieuwsbrief.

Duur van de opleiding

Afhankelijk van het type opleiding duurt de opleiding tot verpleegkundige :

 • maximaal 4 jaar voor een Bachelor,
 • maximaal 3 (Vlaanderen) tot 3,5 (Wallonië) jaar voor een Graduaat.

Tijdens de opleiding behouden deelnemers hun loon en krijgt de werkgever een financiële tussenkomst om een vervanger in dienst te nemen.

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan Project 600?

Om te kunnen deelnemen aan het project moet de kandidaten aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Tewerkstellingsvoorwaarden:
  • werken voor een instelling die behoort tot de openbare federale gezondheidssector,
  • tenminste halftijds tewerkgesteld zijn als statutair, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, of met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur en de garantie dat, eenmaal geselecteerd voor de opleiding, de werknemer in dienst blijft voor de duur van de opleiding,
  • minstens 3 jaar ervaring in een of meerdere instellingen die behoren tot de federale gezondheidssector (privé of openbaar),
  • bij aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar;
 • Opleidingsvoorwaarden:
  • voldoen aan toelatingsvoorwaarden van het onderwijs voor de opleiding in kwestie,
  • niet in het bezit zijn van een brevet, graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde,
  • werknemers die een deelcertificaat hebben van meer dan 5 jaar geleden moeten de volledige opleiding volgen.

Voor het schooljaar 2022-2023 kunt u inschrijven tot 4 april 2022.