Evolutie van de loontrekkende tewerkstelling: kerngegevens

Kies de gewenste variabele

Evolutie van tewerkstelling naar geslacht en leeftijdsklasse Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Geslacht Leeftijdsklasse 2019/2 2019/3 2019/4 2020/1
Man n/a 2.015.709 2.034.288 2.015.039 2.001.015
Man <18 3.740 4.439 4.942 4.198
Man 18-19 13.898 15.684 15.797 13.677
Man 20-21 34.738 35.950 35.398 32.939
Man 22-24 95.917 98.427 97.693 93.380
Man 25-29 250.992 251.711 247.340 244.565
Man 30-34 255.274 256.576 253.628 253.726
Man 35-39 255.464 256.255 252.629 251.174
Man 40-44 244.081 245.442 243.294 243.853
Man 45-49 253.727 254.208 250.536 249.148
Man 50-54 258.003 258.473 255.502 254.389
Man 55-59 234.897 237.702 237.814 237.579
Man 60-64 97.025 100.434 102.590 105.637
Man 65 en ouder 17.953 18.987 17.876 16.750
Vrouw n/a 1.951.970 1.968.956 1.971.507 1.956.948
Vrouw <18 1.606 1.824 2.313 1.631
Vrouw 18-19 7.124 7.819 8.593 6.608
Vrouw 20-21 21.943 23.600 23.912 20.500
Vrouw 22-24 86.492 89.971 91.447 86.326
Vrouw 25-29 248.309 248.083 247.483 244.321
Vrouw 30-34 250.848 252.301 251.991 252.450
Vrouw 35-39 253.515 254.789 253.676 252.686
Vrouw 40-44 244.795 246.190 246.085 246.907
Vrouw 45-49 253.297 253.970 252.153 250.773
Vrouw 50-54 249.796 250.368 249.027 248.138
Vrouw 55-59 226.382 229.147 230.091 230.568
Vrouw 60-64 95.805 98.678 102.352 105.139
Vrouw 65 en ouder 12.058 12.216 12.384 10.901
Eindtotaal 3.967.679 4.003.244 3.986.546 3.957.963
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar leeftijdsklasse en geslacht Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Leeftijdsklasse Geslacht 2019/2 2019/3 2019/4 2020/1
<18 n/a 5.346 6.263 7.255 5.829
<18 Man 3.740 4.439 4.942 4.198
<18 Vrouw 1.606 1.824 2.313 1.631
18-19 n/a 21.022 23.503 24.390 20.285
18-19 Man 13.898 15.684 15.797 13.677
18-19 Vrouw 7.124 7.819 8.593 6.608
20-21 n/a 56.681 59.550 59.310 53.439
20-21 Man 34.738 35.950 35.398 32.939
20-21 Vrouw 21.943 23.600 23.912 20.500
22-24 n/a 182.409 188.398 189.140 179.706
22-24 Man 95.917 98.427 97.693 93.380
22-24 Vrouw 86.492 89.971 91.447 86.326
25-29 n/a 499.301 499.794 494.823 488.886
25-29 Man 250.992 251.711 247.340 244.565
25-29 Vrouw 248.309 248.083 247.483 244.321
30-34 n/a 506.122 508.877 505.619 506.176
30-34 Man 255.274 256.576 253.628 253.726
30-34 Vrouw 250.848 252.301 251.991 252.450
35-39 n/a 508.979 511.044 506.305 503.860
35-39 Man 255.464 256.255 252.629 251.174
35-39 Vrouw 253.515 254.789 253.676 252.686
40-44 n/a 488.876 491.632 489.379 490.760
40-44 Man 244.081 245.442 243.294 243.853
40-44 Vrouw 244.795 246.190 246.085 246.907
45-49 n/a 507.024 508.178 502.689 499.921
45-49 Man 253.727 254.208 250.536 249.148
45-49 Vrouw 253.297 253.970 252.153 250.773
50-54 n/a 507.799 508.841 504.529 502.527
50-54 Man 258.003 258.473 255.502 254.389
50-54 Vrouw 249.796 250.368 249.027 248.138
55-59 n/a 461.279 466.849 467.905 468.147
55-59 Man 234.897 237.702 237.814 237.579
55-59 Vrouw 226.382 229.147 230.091 230.568
60-64 n/a 192.830 199.112 204.942 210.776
60-64 Man 97.025 100.434 102.590 105.637
60-64 Vrouw 95.805 98.678 102.352 105.139
65 en ouder n/a 30.011 31.203 30.260 27.651
65 en ouder Man 17.953 18.987 17.876 16.750
65 en ouder Vrouw 12.058 12.216 12.384 10.901
Eindtotaal 3.967.679 4.003.244 3.986.546 3.957.963
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar activiteit van de werkgever (NACE-Bel 2008) Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Activiteit van de werkgever (NACE-Bel 2008) Activiteit van de werkgever (naamgeving NACE-Bel 2008) 2019/2 2019/3 2019/4 2020/1
A Landbouw, bosbouw en visserij 27.374 30.467 16.838 22.031
B Winning van delfstoffen 2.425 2.419 2.419 2.394
C Industrie 475.743 477.391 475.815 475.954
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 18.907 19.050 19.106 19.212
E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 31.568 31.800 31.996 32.114
F Bouwnijverheid 205.075 206.527 205.166 206.592
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen 496.258 496.528 502.306 498.077
H Vervoer en opslag 231.140 234.607 234.073 235.810
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 117.197 117.305 118.163 106.879
J Informatie et communicatie 108.603 110.936 110.813 109.967
K Financiële activiteiten en verzekeringen 118.917 118.899 118.763 118.604
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 21.564 21.719 21.808 22.006
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 173.328 177.299 178.857 180.581
N Administratieve en ondersteunende diensten 408.963 418.301 402.821 375.016
O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 462.871 465.929 466.519 466.089
P Onderwijs 397.587 396.820 401.923 407.472
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 555.920 560.445 563.951 564.597
R Kunst, amusement en recreatie 37.500 39.378 37.480 37.525
S Overige diensten 69.803 70.336 70.699 69.986
T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 3.721 3.844 3.786 3.793
U Extraterritoriale organisaties en lichamen 3.215 3.244 3.244 3.264
Eindtotaal 3.967.679 4.003.244 3.986.546 3.957.963
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar sector (werkgever) en statuut (werknemer) Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Sector werkgever (privé/overheid) Statuut werknemer 2019/2 2019/3 2019/4 2020/1
Openbaar n/a 1.069.537 1.072.244 1.079.902 1.083.082
Openbaar Arbeider 135.420 136.283 135.750 135.536
Openbaar Bediende 390.197 390.853 401.954 403.257
Openbaar Ambtenaar 543.920 545.108 542.198 544.289
Privé n/a 2.898.142 2.931.000 2.906.644 2.874.881
Privé Arbeider 1.245.072 1.259.239 1.226.905 1.205.333
Privé Bediende 1.653.070 1.671.761 1.679.739 1.669.548
Eindtotaal 3.967.679 4.003.244 3.986.546 3.957.963
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar statuut (werknemer) en sector (werkgever) Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Statuut werknemer Sector werkgever 2019/2 2019/3 2019/4 2020/1
Arbeider n/a 1.380.492 1.395.522 1.362.655 1.340.869
Arbeider Openbaar 135.420 136.283 135.750 135.536
Arbeider Privé 1.245.072 1.259.239 1.226.905 1.205.333
Bediende n/a 2.043.267 2.062.614 2.081.693 2.072.805
Bediende Openbaar 390.197 390.853 401.954 403.257
Bediende Privé 1.653.070 1.671.761 1.679.739 1.669.548
Ambtenaar Openbaar 543.920 545.108 542.198 544.289
Eindtotaal 3.967.679 4.003.244 3.986.546 3.957.963
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar hoofdverblijfplaats van de werknemer Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Regio Provincie 2019/2 2019/3 2019/4 2020/1
NIET LOCALISEERBAAR NIET LOCALISEERBAAR 20.550 23.284 14.520 17.539
BUURLANDEN BUURLANDEN 61.110 61.746 60.254 59.286
OVERIGE LANDEN n/a 8.369 8.507 6.189 7.017
OVERIGE LANDEN NIET-EUROPESE LANDEN 671 636 614 577
OVERIGE LANDEN OVERIGE EUROPESE LANDEN 7.698 7.871 5.575 6.440
Vlaams Gewest n/a 2.405.611 2.424.271 2.419.691 2.398.868
Vlaams Gewest ANTWERPEN 671.582 676.298 675.007 668.692
Vlaams Gewest LIMBURG 306.277 308.909 307.944 304.172
Vlaams Gewest OOST-VLAANDEREN 576.799 581.398 580.893 577.027
Vlaams Gewest VLAAMS-BRABANT 420.349 424.175 424.566 421.974
Vlaams Gewest WEST-VLAANDEREN 430.604 433.491 431.281 427.003
Waals Gewest n/a 1.140.954 1.151.028 1.150.171 1.141.944
Waals Gewest HENEGOUWEN 419.607 422.963 422.798 419.037
Waals Gewest LUIK 351.097 354.479 354.159 351.322
Waals Gewest LUXEMBOURG 70.019 70.879 70.706 70.181
Waals Gewest NAMEN 169.450 170.840 170.334 169.727
Waals Gewest WAALS-BRABANT 130.781 131.867 132.174 131.677
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL-HOOFDSTAD 331.085 334.408 335.721 333.309
Eindtotaal 3.967.679 4.003.244 3.986.546 3.957.963
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar type arbeidsprestatie en arbeidsduur Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Prestatietype Tewerkstellingsgraad 2019/2 2019/3 2019/4 2020/1
disponibiliteit 100% 6.952 6.366 7.040 7.854
voltijds 100% 2.484.151 2.501.452 2.513.841 2.503.112
deeltijds n/a 1.324.648 1.335.032 1.334.821 1.348.612
deeltijds 0 - 10% 7.504 8.113 8.376 8.010
deeltijds 11 - 30% 45.244 49.772 47.842 46.623
deeltijds 31 - 45% 88.671 88.962 90.119 89.802
deeltijds 46 - 55% 328.528 325.935 325.391 325.792
deeltijds 56 - 65% 111.340 111.598 113.038 113.693
deeltijds 66 - 75% 151.251 151.368 151.998 153.085
deeltijds 76 - 85% 459.193 462.031 456.914 466.525
deeltijds 85 - 95% 91.840 94.933 98.062 101.395
deeltijds 95 - 99% 41.077 42.320 43.081 43.687
speciaal n/a 151.928 160.394 130.844 98.385
speciaal 0 - 10% 138 156 144 134
speciaal 11 - 30% 1.381 1.539 1.370 1.021
speciaal 31 - 45% 2.726 2.945 2.468 1.567
speciaal 46 - 55% 3.946 4.266 3.577 2.324
speciaal 56 - 65% 2.075 2.252 1.985 1.159
speciaal 66 - 75% 3.260 3.511 3.428 1.831
speciaal 76 - 85% 4.410 4.487 4.380 3.063
speciaal 85 - 95% 4.574 5.061 5.158 2.847
speciaal 95 - 99% 129.418 136.177 108.334 84.439
Eindtotaal 3.967.679 4.003.244 3.986.546 3.957.963
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar sector en groottedimensie van de werkgever Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Sector werkgever Groottedimensie werkgever 2019/2 2019/3 2019/4 2020/1
Openbaar n/a 1.069.537 1.072.244 1.079.902 1.083.082
Openbaar minder dan 20 werknemers 12.520 12.858 13.035 12.704
Openbaar 20 tot 199 werknemers 115.361 117.320 118.007 117.440
Openbaar 200 tot 999 werknemers 163.406 164.549 165.428 166.578
Openbaar 1000 of meer werknemers 778.250 777.517 783.432 786.360
Privé n/a 2.898.142 2.931.000 2.906.644 2.874.881
Privé minder dan 20 werknemers 700.822 703.610 700.879 698.923
Privé 20 tot 199 werknemers 892.724 903.107 894.312 887.771
Privé 200 tot 999 werknemers 598.411 602.876 603.464 601.918
Privé 1000 of meer werknemers 706.185 721.407 707.989 686.269
Eindtotaal 3.967.679 4.003.244 3.986.546 3.957.963
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar groottedimensie en sector van de werkgever Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Groottedimensie werkgever Sector werkgever 2019/2 2019/3 2019/4 2020/1
minder dan 20 werknemers n/a 713.342 716.468 713.914 711.627
minder dan 20 werknemers Openbaar 12.520 12.858 13.035 12.704
minder dan 20 werknemers Privé 700.822 703.610 700.879 698.923
20 tot 199 werknemers n/a 1.008.085 1.020.427 1.012.319 1.005.211
20 tot 199 werknemers Openbaar 115.361 117.320 118.007 117.440
20 tot 199 werknemers Privé 892.724 903.107 894.312 887.771
200 tot 999 werknemers n/a 761.817 767.425 768.892 768.496
200 tot 999 werknemers Openbaar 163.406 164.549 165.428 166.578
200 tot 999 werknemers Privé 598.411 602.876 603.464 601.918
1000 of meer werknemers n/a 1.484.435 1.498.924 1.491.421 1.472.629
1000 of meer werknemers Openbaar 778.250 777.517 783.432 786.360
1000 of meer werknemers Privé 706.185 721.407 707.989 686.269
Eindtotaal 3.967.679 4.003.244 3.986.546 3.957.963
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar sectorgroep (paritair comité) van de werknemer Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Sectorsubgroep (PC) Paritair comité 2019/2 2019/3 2019/4 2020/1
Land- en tuinbouw, bosbouw en zeevisserij 132, 143, 144, 145, 146 35.654 38.877 25.133 30.716
Industrie, Gas en elektriciteit 101 - 118, 120, 125-126, 128-129, 133, 136, 142.01 - 142.03, 147 - 150, 203 - 215, 220 - 222, 224, 324, 326 612.556 615.545 613.844 615.272
Bouw 124 142.309 142.639 140.777 141.581
Distributie, transport en logistiek 119, 127, 139, 140, 201, 202, 226, 301, 311 - 313, 315, 316, 321, 328 446.625 449.137 453.511 450.144
Diensten aan ondernemingen en personen 121, 219, 314, 317, 320, 322, 323, 335, 336, 339 405.158 416.494 402.379 374.459
Financiële sector 216, 306, 307, 308, 309, 310, 325 104.388 104.253 103.772 103.335
Horeca, sport en ontspanning, media 130, 217, 223, 227, 302, 303, 333 140.536 141.087 140.510 128.406
Social profit 152, 225, 304, 305, 318, 319, 327, 329, 330, 331, 332, 337 569.010 576.972 579.186 580.888
Overige sectoren 100, 142.04, 200, 218 489.763 496.466 498.296 502.202
Geen paritair comité van toepassing - 1.021.680 1.021.774 1.029.138 1.030.960
Eindtotaal 3.967.679 4.003.244 3.986.546 3.957.963
Inlading