Evolutie van de loontrekkende tewerkstelling: kerngegevens

Kies de gewenste variabele

Evolutie van tewerkstelling naar geslacht en leeftijdsklasse

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Geslacht Leeftijdsklasse 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4
Man 1.981.136 1.994.425 2.001.971 1.992.974
Man <18 4.306 3.769 4.520 5.041
Man 18-19 13.609 13.475 14.675 15.313
Man 20-21 33.997 34.144 34.820 35.006
Man 22-24 96.039 95.906 96.809 97.153
Man 25-29 247.023 249.955 249.454 247.422
Man 30-34 249.264 252.270 252.110 250.025
Man 35-39 252.494 254.427 254.885 252.864
Man 40-44 239.985 241.809 242.181 240.437
Man 45-49 255.111 255.971 255.702 253.415
Man 50-54 261.157 261.314 260.778 258.628
Man 55-59 223.414 226.446 229.217 229.602
Man 60-64 88.507 88.087 89.356 91.422
Man 65 en ouder 16.230 16.852 17.464 16.646
Vrouw 1.916.332 1.925.007 1.934.030 1.940.182
Vrouw <18 2.039 1.799 2.005 2.352
Vrouw 18-19 7.124 7.184 7.644 8.440
Vrouw 20-21 22.659 22.463 23.986 24.230
Vrouw 22-24 87.848 86.398 88.632 90.841
Vrouw 25-29 244.034 246.319 245.895 247.006
Vrouw 30-34 244.589 246.480 246.838 246.979
Vrouw 35-39 251.065 252.069 252.583 252.413
Vrouw 40-44 240.410 241.477 242.001 242.013
Vrouw 45-49 254.033 254.623 254.665 253.088
Vrouw 50-54 252.286 252.725 252.209 250.945
Vrouw 55-59 217.001 219.124 221.617 222.330
Vrouw 60-64 82.974 83.569 85.181 88.550
Vrouw 65 en ouder 10.270 10.777 10.774 10.995
Eindtotaal 3.897.468 3.919.432 3.936.001 3.933.156
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar leeftijdsklasse en geslacht

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Leeftijdsklasse Geslacht 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4
<18 6.345 5.568 6.525 7.393
<18 Man 4.306 3.769 4.520 5.041
<18 Vrouw 2.039 1.799 2.005 2.352
18-19 20.733 20.659 22.319 23.753
18-19 Man 13.609 13.475 14.675 15.313
18-19 Vrouw 7.124 7.184 7.644 8.440
20-21 56.656 56.607 58.806 59.236
20-21 Man 33.997 34.144 34.820 35.006
20-21 Vrouw 22.659 22.463 23.986 24.230
22-24 183.887 182.304 185.441 187.994
22-24 Man 96.039 95.906 96.809 97.153
22-24 Vrouw 87.848 86.398 88.632 90.841
25-29 491.057 496.274 495.349 494.428
25-29 Man 247.023 249.955 249.454 247.422
25-29 Vrouw 244.034 246.319 245.895 247.006
30-34 493.853 498.750 498.948 497.004
30-34 Man 249.264 252.270 252.110 250.025
30-34 Vrouw 244.589 246.480 246.838 246.979
35-39 503.559 506.496 507.468 505.277
35-39 Man 252.494 254.427 254.885 252.864
35-39 Vrouw 251.065 252.069 252.583 252.413
40-44 480.395 483.286 484.182 482.450
40-44 Man 239.985 241.809 242.181 240.437
40-44 Vrouw 240.410 241.477 242.001 242.013
45-49 509.144 510.594 510.367 506.503
45-49 Man 255.111 255.971 255.702 253.415
45-49 Vrouw 254.033 254.623 254.665 253.088
50-54 513.443 514.039 512.987 509.573
50-54 Man 261.157 261.314 260.778 258.628
50-54 Vrouw 252.286 252.725 252.209 250.945
55-59 440.415 445.570 450.834 451.932
55-59 Man 223.414 226.446 229.217 229.602
55-59 Vrouw 217.001 219.124 221.617 222.330
60-64 171.481 171.656 174.537 179.972
60-64 Man 88.507 88.087 89.356 91.422
60-64 Vrouw 82.974 83.569 85.181 88.550
65 en ouder 26.500 27.629 28.238 27.641
65 en ouder Man 16.230 16.852 17.464 16.646
65 en ouder Vrouw 10.270 10.777 10.774 10.995
Eindtotaal 3.897.468 3.919.432 3.936.001 3.933.156
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar activiteit van de werkgever (NACE-Bel 2008)

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Activiteit van de werkgever (NACE-Bel 2008) Activiteit van de werkgever (naamgeving NACE-Bel 2008) 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4
A Landbouw, bosbouw en visserij 20.601 27.276 28.656 16.024
B Winning van delfstoffen 2.405 2.426 2.430 2.423
C Industrie 470.891 472.389 473.670 474.003
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 19.052 18.932 18.685 18.735
E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 30.611 30.752 31.121 31.152
F Bouwnijverheid 202.339 202.852 203.568 203.916
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen 494.108 494.286 493.638 498.875
H Vervoer en opslag 223.970 225.146 226.855 227.063
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 112.723 114.671 114.771 114.456
J Informatie et communicatie 104.719 104.802 106.231 107.416
K Financiële activiteiten en verzekeringen 121.952 120.053 120.127 119.745
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 20.999 21.062 21.219 21.347
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 164.967 165.858 169.710 172.135
N Administratieve en ondersteunende diensten 397.707 406.580 408.420 398.715
O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 467.345 464.618 465.272 466.952
P Onderwijs 389.517 392.599 389.297 394.683
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 540.534 542.378 548.428 552.704
R Kunst, amusement en recreatie 36.832 36.738 37.636 36.172
S Overige diensten 69.591 69.288 69.362 69.723
T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 3.483 3.563 3.713 3.685
U Extraterritoriale organisaties en lichamen 3.122 3.163 3.192 3.232
Eindtotaal 3.897.468 3.919.432 3.936.001 3.933.156
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar sector (werkgever) en statuut (werknemer)

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Sector werkgever (privé/overheid) Statuut werknemer 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4
Openbaar 1.061.757 1.062.104 1.060.315 1.068.715
Openbaar Arbeider 135.678 135.664 135.705 135.288
Openbaar Bediende 377.825 381.319 378.256 387.216
Openbaar Ambtenaar 548.254 545.121 546.354 546.211
Privé 2.835.711 2.857.328 2.875.686 2.864.441
Privé Arbeider 1.218.643 1.236.454 1.241.485 1.217.290
Privé Bediende 1.617.068 1.620.874 1.634.201 1.647.151
Eindtotaal 3.897.468 3.919.432 3.936.001 3.933.156
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar statuut (werknemer) en sector (werkgever)

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Statuut werknemer Sector werkgever 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4
Arbeider 1.354.321 1.372.118 1.377.190 1.352.578
Arbeider Openbaar 135.678 135.664 135.705 135.288
Arbeider Privé 1.218.643 1.236.454 1.241.485 1.217.290
Bediende 1.994.893 2.002.193 2.012.457 2.034.367
Bediende Openbaar 377.825 381.319 378.256 387.216
Bediende Privé 1.617.068 1.620.874 1.634.201 1.647.151
Ambtenaar Openbaar 548.254 545.121 546.354 546.211
Eindtotaal 3.897.468 3.919.432 3.936.001 3.933.156
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar hoofdverblijfplaats van de werknemer

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Regio Provincie 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4
NIET LOCALISEERBAAR NIET LOCALISEERBAAR 16.720 21.847 22.723 13.403
BUURLANDEN BUURLANDEN 61.308 62.268 62.484 61.105
OVERIGE LANDEN 6.899 8.017 8.108 5.970
OVERIGE LANDEN NIET-EUROPESE LANDEN 755 769 753 705
OVERIGE LANDEN OVERIGE EUROPESE LANDEN 6.144 7.248 7.355 5.265
VLAAMS GEWEST 2.367.275 2.374.404 2.386.144 2.389.943
VLAAMS GEWEST ANTWERPEN 658.487 661.361 664.313 666.307
VLAAMS GEWEST LIMBURG 301.668 303.138 304.655 304.496
VLAAMS GEWEST OOST-VLAANDEREN 567.601 568.844 571.758 573.191
VLAAMS GEWEST VLAAMS-BRABANT 415.175 415.190 417.150 418.730
VLAAMS GEWEST WEST-VLAANDEREN 424.344 425.871 428.268 427.219
WAALS GEWEST 1.124.765 1.129.607 1.132.453 1.135.432
WAALS GEWEST HENEGOUWEN 413.023 414.905 416.045 417.140
WAALS GEWEST LUIK 345.904 347.800 348.316 349.641
WAALS GEWEST LUXEMBOURG 69.452 69.703 69.989 69.782
WAALS GEWEST NAMEN 167.243 167.996 168.674 168.735
WAALS GEWEST WAALS-BRABANT 129.143 129.203 129.429 130.134
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL-HOOFDSTAD 320.501 323.289 324.089 327.303
Eindtotaal 3.897.468 3.919.432 3.936.001 3.933.156
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar type arbeidsprestatie en arbeidsduur

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Prestatietype Tewerkstellingsgraad 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4
disponibiliteit 100% 6.685 6.913 6.014 6.473
voltijds 100% 2.431.585 2.444.180 2.459.618 2.476.950
deeltijds 1.318.895 1.314.207 1.312.843 1.316.907
deeltijds 0 - 10% 9.092 8.152 8.116 8.694
deeltijds 11 - 30% 49.517 47.319 50.099 48.337
deeltijds 31 - 45% 90.191 89.783 88.711 89.384
deeltijds 46 - 55% 340.349 335.867 330.167 331.389
deeltijds 56 - 65% 110.425 110.480 109.503 110.926
deeltijds 66 - 75% 149.138 149.400 149.447 150.655
deeltijds 76 - 85% 447.937 447.272 449.171 449.333
deeltijds 85 - 95% 86.327 88.533 88.610 89.903
deeltijds 95 - 99% 35.919 37.401 39.019 38.286
speciaal 140.303 154.132 157.526 132.826
speciaal 0 - 10% 146 165 132 133
speciaal 11 - 30% 1.041 1.021 1.237 1.109
speciaal 31 - 45% 2.561 2.758 2.761 2.219
speciaal 46 - 55% 4.024 4.102 4.234 3.551
speciaal 56 - 65% 1.866 1.942 2.049 1.788
speciaal 66 - 75% 3.018 3.028 3.237 3.280
speciaal 76 - 85% 3.985 4.223 4.462 4.366
speciaal 85 - 95% 4.144 4.537 4.778 4.579
speciaal 95 - 99% 119.518 132.356 134.636 111.801
Eindtotaal 3.897.468 3.919.432 3.936.001 3.933.156
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar sector en groottedimensie van de werkgever

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Sector werkgever Groottedimensie werkgever 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4
Openbaar 1.061.757 1.062.104 1.060.315 1.068.715
Openbaar minder dan 20 werknemers 13.266 13.067 12.931 13.143
Openbaar 20 tot 199 werknemers 116.706 116.092 117.612 115.962
Openbaar 200 tot 999 werknemers 165.850 165.375 166.298 168.797
Openbaar 1000 of meer werknemers 765.935 767.570 763.474 770.813
Privé 2.835.711 2.857.328 2.875.686 2.864.441
Privé minder dan 20 werknemers 695.121 698.552 698.354 694.460
Privé 20 tot 199 werknemers 871.212 876.977 885.081 879.433
Privé 200 tot 999 werknemers 578.857 584.064 584.897 588.303
Privé 1000 of meer werknemers 690.521 697.735 707.354 702.245
Eindtotaal 3.897.468 3.919.432 3.936.001 3.933.156
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar groottedimensie en sector van de werkgever

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Groottedimensie werkgever Sector werkgever 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4
minder dan 20 werknemers 708.387 711.619 711.285 707.603
minder dan 20 werknemers Openbaar 13.266 13.067 12.931 13.143
minder dan 20 werknemers Privé 695.121 698.552 698.354 694.460
20 tot 199 werknemers 987.918 993.069 1.002.693 995.395
20 tot 199 werknemers Openbaar 116.706 116.092 117.612 115.962
20 tot 199 werknemers Privé 871.212 876.977 885.081 879.433
200 tot 999 werknemers 744.707 749.439 751.195 757.100
200 tot 999 werknemers Openbaar 165.850 165.375 166.298 168.797
200 tot 999 werknemers Privé 578.857 584.064 584.897 588.303
1000 of meer werknemers 1.456.456 1.465.305 1.470.828 1.473.058
1000 of meer werknemers Openbaar 765.935 767.570 763.474 770.813
1000 of meer werknemers Privé 690.521 697.735 707.354 702.245
Eindtotaal 3.897.468 3.919.432 3.936.001 3.933.156
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar sectorgroep (paritair comité) van de werknemer

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Sectorsubgroep (PC) Paritair comité 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4
Land- en tuinbouw, bosbouw en zeevisserij 132, 143, 144, 145, 146 28.678 35.664 37.015 24.113
Industrie, Gas en elektriciteit 101 - 118, 120, 125-126, 128-129, 133, 136, 142.01 - 142.03, 147 - 150, 203 - 215, 220 - 222, 224, 324, 326 603.885 605.663 607.745 608.620
Bouw 124 142.308 142.631 142.338 141.317
Distributie, transport en logistiek 119, 127, 139, 140, 201, 202, 226, 301, 311 - 313, 315, 316, 321, 328 439.120 440.644 441.418 445.728
Diensten aan ondernemingen en personen 121, 219, 314, 317, 320, 322, 323, 335, 336, 339 398.089 404.245 408.323 398.780
Financiële sector 216, 306, 307, 308, 309, 310, 325 108.035 105.977 105.853 105.463
Horeca, sport en ontspanning, media 130, 217, 223, 227, 302, 303, 333 134.354 136.272 136.955 135.798
Social profit 152, 225, 304, 305, 318, 319, 327, 329, 330, 331, 332, 337 555.761 556.812 564.037 567.636
Overige sectoren 100, 142.04, 200, 218 472.314 475.122 479.906 484.804
Geen paritair comité van toepassing - 1.014.924 1.016.402 1.012.411 1.020.897
Eindtotaal 3.897.468 3.919.432 3.936.001 3.933.156
Inlading