Evolutie van de loontrekkende tewerkstelling: kerngegevens

Kies de gewenste variabele

Evolutie van tewerkstelling naar geslacht en leeftijdsklasse

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Geslacht Leeftijdsklasse 2018/3 2018/4 2019/1 2019/2
Man 2.001.971 1.992.974 2.008.617 2.015.709
Man <18 4.520 5.041 4.345 3.740
Man 18-19 14.675 15.313 14.550 13.898
Man 20-21 34.820 35.006 34.651 34.738
Man 22-24 96.809 97.153 96.892 95.917
Man 25-29 249.454 247.422 249.615 250.992
Man 30-34 252.110 250.025 252.913 255.274
Man 35-39 254.885 252.864 254.992 255.464
Man 40-44 242.181 240.437 242.327 244.081
Man 45-49 255.702 253.415 253.977 253.727
Man 50-54 260.778 258.628 258.539 258.003
Man 55-59 229.217 229.602 232.656 234.897
Man 60-64 89.356 91.422 95.362 97.025
Man 65 en ouder 17.464 16.646 17.798 17.953
Vrouw 1.934.030 1.940.182 1.950.577 1.951.970
Vrouw <18 2.005 2.352 1.816 1.606
Vrouw 18-19 7.644 8.440 7.278 7.124
Vrouw 20-21 23.986 24.230 22.772 21.943
Vrouw 22-24 88.632 90.841 88.986 86.492
Vrouw 25-29 245.895 247.006 248.327 248.309
Vrouw 30-34 246.838 246.979 249.197 250.848
Vrouw 35-39 252.583 252.413 254.149 253.515
Vrouw 40-44 242.001 242.013 243.904 244.795
Vrouw 45-49 254.665 253.088 253.945 253.297
Vrouw 50-54 252.209 250.945 251.012 249.796
Vrouw 55-59 221.617 222.330 224.509 226.382
Vrouw 60-64 85.181 88.550 93.037 95.805
Vrouw 65 en ouder 10.774 10.995 11.645 12.058
Eindtotaal 3.936.001 3.933.156 3.959.194 3.967.679
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar leeftijdsklasse en geslacht

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Leeftijdsklasse Geslacht 2018/3 2018/4 2019/1 2019/2
<18 6.525 7.393 6.161 5.346
<18 Man 4.520 5.041 4.345 3.740
<18 Vrouw 2.005 2.352 1.816 1.606
18-19 22.319 23.753 21.828 21.022
18-19 Man 14.675 15.313 14.550 13.898
18-19 Vrouw 7.644 8.440 7.278 7.124
20-21 58.806 59.236 57.423 56.681
20-21 Man 34.820 35.006 34.651 34.738
20-21 Vrouw 23.986 24.230 22.772 21.943
22-24 185.441 187.994 185.878 182.409
22-24 Man 96.809 97.153 96.892 95.917
22-24 Vrouw 88.632 90.841 88.986 86.492
25-29 495.349 494.428 497.942 499.301
25-29 Man 249.454 247.422 249.615 250.992
25-29 Vrouw 245.895 247.006 248.327 248.309
30-34 498.948 497.004 502.110 506.122
30-34 Man 252.110 250.025 252.913 255.274
30-34 Vrouw 246.838 246.979 249.197 250.848
35-39 507.468 505.277 509.141 508.979
35-39 Man 254.885 252.864 254.992 255.464
35-39 Vrouw 252.583 252.413 254.149 253.515
40-44 484.182 482.450 486.231 488.876
40-44 Man 242.181 240.437 242.327 244.081
40-44 Vrouw 242.001 242.013 243.904 244.795
45-49 510.367 506.503 507.922 507.024
45-49 Man 255.702 253.415 253.977 253.727
45-49 Vrouw 254.665 253.088 253.945 253.297
50-54 512.987 509.573 509.551 507.799
50-54 Man 260.778 258.628 258.539 258.003
50-54 Vrouw 252.209 250.945 251.012 249.796
55-59 450.834 451.932 457.165 461.279
55-59 Man 229.217 229.602 232.656 234.897
55-59 Vrouw 221.617 222.330 224.509 226.382
60-64 174.537 179.972 188.399 192.830
60-64 Man 89.356 91.422 95.362 97.025
60-64 Vrouw 85.181 88.550 93.037 95.805
65 en ouder 28.238 27.641 29.443 30.011
65 en ouder Man 17.464 16.646 17.798 17.953
65 en ouder Vrouw 10.774 10.995 11.645 12.058
Eindtotaal 3.936.001 3.933.156 3.959.194 3.967.679
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar activiteit van de werkgever (NACE-Bel 2008)

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Activiteit van de werkgever (NACE-Bel 2008) Activiteit van de werkgever (naamgeving NACE-Bel 2008) 2018/3 2018/4 2019/1 2019/2
A Landbouw, bosbouw en visserij 28.656 16.024 21.996 27.374
B Winning van delfstoffen 2.430 2.423 2.415 2.425
C Industrie 473.670 474.003 476.461 475.743
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 18.685 18.735 18.788 18.907
E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 31.121 31.152 31.332 31.568
F Bouwnijverheid 203.568 203.916 205.172 205.075
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen 493.638 498.875 497.002 496.258
H Vervoer en opslag 226.855 227.063 230.497 231.140
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 114.771 114.456 114.859 117.197
J Informatie et communicatie 106.231 107.416 108.593 108.603
K Financiële activiteiten en verzekeringen 120.127 119.745 119.248 118.917
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 21.219 21.347 21.509 21.564
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 169.710 172.135 172.429 173.328
N Administratieve en ondersteunende diensten 408.420 398.715 403.573 408.963
O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 465.272 466.952 464.851 462.871
P Onderwijs 389.297 394.683 401.731 397.587
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 548.428 552.704 555.015 555.920
R Kunst, amusement en recreatie 37.636 36.172 37.155 37.500
S Overige diensten 69.362 69.723 69.671 69.803
T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 3.713 3.685 3.677 3.721
U Extraterritoriale organisaties en lichamen 3.192 3.232 3.220 3.215
Eindtotaal 3.936.001 3.933.156 3.959.194 3.967.679
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar sector (werkgever) en statuut (werknemer)

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Sector werkgever (privé/overheid) Statuut werknemer 2018/3 2018/4 2019/1 2019/2
Openbaar 1.060.315 1.068.715 1.075.688 1.069.537
Openbaar Arbeider 135.705 135.288 135.620 135.420
Openbaar Bediende 378.256 387.216 392.335 390.197
Openbaar Ambtenaar 546.354 546.211 547.733 543.920
Privé 2.875.686 2.864.441 2.883.506 2.898.142
Privé Arbeider 1.241.485 1.217.290 1.232.865 1.245.072
Privé Bediende 1.634.201 1.647.151 1.650.641 1.653.070
Eindtotaal 3.936.001 3.933.156 3.959.194 3.967.679
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar statuut (werknemer) en sector (werkgever)

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Statuut werknemer Sector werkgever 2018/3 2018/4 2019/1 2019/2
Arbeider 1.377.190 1.352.578 1.368.485 1.380.492
Arbeider Openbaar 135.705 135.288 135.620 135.420
Arbeider Privé 1.241.485 1.217.290 1.232.865 1.245.072
Bediende 2.012.457 2.034.367 2.042.976 2.043.267
Bediende Openbaar 378.256 387.216 392.335 390.197
Bediende Privé 1.634.201 1.647.151 1.650.641 1.653.070
Ambtenaar Openbaar 546.354 546.211 547.733 543.920
Eindtotaal 3.936.001 3.933.156 3.959.194 3.967.679
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar hoofdverblijfplaats van de werknemer

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Regio Provincie 2018/3 2018/4 2019/1 2019/2
NIET LOCALISEERBAAR NIET LOCALISEERBAAR 22.723 13.403 19.856 24.542
BUURLANDEN BUURLANDEN 62.484 61.105 61.773 62.193
OVERIGE LANDEN 8.108 5.970 8.116 9.062
OVERIGE LANDEN NIET-EUROPESE LANDEN 753 705 995 1.052
OVERIGE LANDEN OVERIGE EUROPESE LANDEN 7.355 5.265 7.121 8.010
VLAAMS GEWEST 2.386.144 2.389.943 2.398.071 2.399.015
VLAAMS GEWEST ANTWERPEN 664.313 666.307 668.969 670.465
VLAAMS GEWEST LIMBURG 304.655 304.496 306.396 306.341
VLAAMS GEWEST OOST-VLAANDEREN 571.758 573.191 574.743 574.355
VLAAMS GEWEST VLAAMS-BRABANT 417.150 418.730 418.483 418.015
VLAAMS GEWEST WEST-VLAANDEREN 428.268 427.219 429.480 429.839
WAALS GEWEST 1.132.453 1.135.432 1.139.660 1.138.955
WAALS GEWEST HENEGOUWEN 416.045 417.140 418.793 419.071
WAALS GEWEST LUIK 348.316 349.641 351.582 350.890
WAALS GEWEST LUXEMBOURG 69.989 69.782 70.142 69.991
WAALS GEWEST NAMEN 168.674 168.735 168.897 169.064
WAALS GEWEST WAALS-BRABANT 129.429 130.134 130.246 129.939
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL-HOOFDSTAD 324.089 327.303 331.718 333.912
Eindtotaal 3.936.001 3.933.156 3.959.194 3.967.679
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar type arbeidsprestatie en arbeidsduur

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Prestatietype Tewerkstellingsgraad 2018/3 2018/4 2019/1 2019/2
disponibiliteit 100% 6.014 6.473 7.254 6.952
voltijds 100% 2.459.618 2.476.950 2.473.363 2.484.151
deeltijds 1.312.843 1.316.907 1.336.548 1.324.648
deeltijds 0 - 10% 8.116 8.694 8.718 7.504
deeltijds 11 - 30% 50.099 48.337 48.076 45.244
deeltijds 31 - 45% 88.711 89.384 90.507 88.671
deeltijds 46 - 55% 330.167 331.389 333.645 328.528
deeltijds 56 - 65% 109.503 110.926 111.853 111.340
deeltijds 66 - 75% 149.447 150.655 151.875 151.251
deeltijds 76 - 85% 449.171 449.333 459.641 459.193
deeltijds 85 - 95% 88.610 89.903 90.968 91.840
deeltijds 95 - 99% 39.019 38.286 41.265 41.077
speciaal 157.526 132.826 142.029 151.928
speciaal 0 - 10% 132 133 151 138
speciaal 11 - 30% 1.237 1.109 1.348 1.381
speciaal 31 - 45% 2.761 2.219 2.771 2.726
speciaal 46 - 55% 4.234 3.551 4.241 3.946
speciaal 56 - 65% 2.049 1.788 2.030 2.075
speciaal 66 - 75% 3.237 3.280 3.252 3.260
speciaal 76 - 85% 4.462 4.366 4.189 4.410
speciaal 85 - 95% 4.778 4.579 4.398 4.574
speciaal 95 - 99% 134.636 111.801 119.649 129.418
Eindtotaal 3.936.001 3.933.156 3.959.194 3.967.679
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar sector en groottedimensie van de werkgever

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Sector werkgever Groottedimensie werkgever 2018/3 2018/4 2019/1 2019/2
Openbaar 1.060.315 1.068.715 1.075.688 1.069.537
Openbaar minder dan 20 werknemers 12.931 13.143 12.973 12.520
Openbaar 20 tot 199 werknemers 117.612 115.962 116.804 115.361
Openbaar 200 tot 999 werknemers 166.298 168.797 163.500 163.406
Openbaar 1000 of meer werknemers 763.474 770.813 782.411 778.250
Privé 2.875.686 2.864.441 2.883.506 2.898.142
Privé minder dan 20 werknemers 698.354 694.460 700.085 700.822
Privé 20 tot 199 werknemers 885.081 879.433 883.498 892.724
Privé 200 tot 999 werknemers 584.897 588.303 599.428 598.411
Privé 1000 of meer werknemers 707.354 702.245 700.495 706.185
Eindtotaal 3.936.001 3.933.156 3.959.194 3.967.679
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar groottedimensie en sector van de werkgever

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Groottedimensie werkgever Sector werkgever 2018/3 2018/4 2019/1 2019/2
minder dan 20 werknemers 711.285 707.603 713.058 713.342
minder dan 20 werknemers Openbaar 12.931 13.143 12.973 12.520
minder dan 20 werknemers Privé 698.354 694.460 700.085 700.822
20 tot 199 werknemers 1.002.693 995.395 1.000.302 1.008.085
20 tot 199 werknemers Openbaar 117.612 115.962 116.804 115.361
20 tot 199 werknemers Privé 885.081 879.433 883.498 892.724
200 tot 999 werknemers 751.195 757.100 762.928 761.817
200 tot 999 werknemers Openbaar 166.298 168.797 163.500 163.406
200 tot 999 werknemers Privé 584.897 588.303 599.428 598.411
1000 of meer werknemers 1.470.828 1.473.058 1.482.906 1.484.435
1000 of meer werknemers Openbaar 763.474 770.813 782.411 778.250
1000 of meer werknemers Privé 707.354 702.245 700.495 706.185
Eindtotaal 3.936.001 3.933.156 3.959.194 3.967.679
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar sectorgroep (paritair comité) van de werknemer

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Sectorsubgroep (PC) Paritair comité 2018/3 2018/4 2019/1 2019/2
Land- en tuinbouw, bosbouw en zeevisserij 132, 143, 144, 145, 146 37.015 24.113 30.227 35.654
Industrie, Gas en elektriciteit 101 - 118, 120, 125-126, 128-129, 133, 136, 142.01 - 142.03, 147 - 150, 203 - 215, 220 - 222, 224, 324, 326 607.745 608.620 612.175 612.556
Bouw 124 142.338 141.317 142.516 142.309
Distributie, transport en logistiek 119, 127, 139, 140, 201, 202, 226, 301, 311 - 313, 315, 316, 321, 328 441.418 445.728 446.461 446.625
Diensten aan ondernemingen en personen 121, 219, 314, 317, 320, 322, 323, 335, 336, 339 408.323 398.780 401.448 405.158
Financiële sector 216, 306, 307, 308, 309, 310, 325 105.853 105.463 105.039 104.388
Horeca, sport en ontspanning, media 130, 217, 223, 227, 302, 303, 333 136.955 135.798 137.343 140.536
Social profit 152, 225, 304, 305, 318, 319, 327, 329, 330, 331, 332, 337 564.037 567.636 569.677 569.010
Overige sectoren 100, 142.04, 200, 218 479.906 484.804 487.855 489.763
Geen paritair comité van toepassing - 1.012.411 1.020.897 1.026.453 1.021.680
Eindtotaal 3.936.001 3.933.156 3.959.194 3.967.679
Inlading