Evolutie van de loontrekkende tewerkstelling: kerngegevens

Kies de gewenste variabele

Evolutie van tewerkstelling naar geslacht en leeftijdsklasse Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Geslacht Leeftijdsklasse 2019/1 2019/2 2019/3 2019/4
Man n/a 2.008.617 2.015.709 2.034.288 2.015.039
Man <18 4.345 3.740 4.439 4.942
Man 18-19 14.550 13.898 15.684 15.797
Man 20-21 34.651 34.738 35.950 35.398
Man 22-24 96.892 95.917 98.427 97.693
Man 25-29 249.615 250.992 251.711 247.340
Man 30-34 252.913 255.274 256.576 253.628
Man 35-39 254.992 255.464 256.255 252.629
Man 40-44 242.327 244.081 245.442 243.294
Man 45-49 253.977 253.727 254.208 250.536
Man 50-54 258.539 258.003 258.473 255.502
Man 55-59 232.656 234.897 237.702 237.814
Man 60-64 95.362 97.025 100.434 102.590
Man 65 en ouder 17.798 17.953 18.987 17.876
Vrouw n/a 1.950.577 1.951.970 1.968.956 1.971.507
Vrouw <18 1.816 1.606 1.824 2.313
Vrouw 18-19 7.278 7.124 7.819 8.593
Vrouw 20-21 22.772 21.943 23.600 23.912
Vrouw 22-24 88.986 86.492 89.971 91.447
Vrouw 25-29 248.327 248.309 248.083 247.483
Vrouw 30-34 249.197 250.848 252.301 251.991
Vrouw 35-39 254.149 253.515 254.789 253.676
Vrouw 40-44 243.904 244.795 246.190 246.085
Vrouw 45-49 253.945 253.297 253.970 252.153
Vrouw 50-54 251.012 249.796 250.368 249.027
Vrouw 55-59 224.509 226.382 229.147 230.091
Vrouw 60-64 93.037 95.805 98.678 102.352
Vrouw 65 en ouder 11.645 12.058 12.216 12.384
Eindtotaal 3.959.194 3.967.679 4.003.244 3.986.546
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar leeftijdsklasse en geslacht Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Leeftijdsklasse Geslacht 2019/1 2019/2 2019/3 2019/4
<18 n/a 6.161 5.346 6.263 7.255
<18 Man 4.345 3.740 4.439 4.942
<18 Vrouw 1.816 1.606 1.824 2.313
18-19 n/a 21.828 21.022 23.503 24.390
18-19 Man 14.550 13.898 15.684 15.797
18-19 Vrouw 7.278 7.124 7.819 8.593
20-21 n/a 57.423 56.681 59.550 59.310
20-21 Man 34.651 34.738 35.950 35.398
20-21 Vrouw 22.772 21.943 23.600 23.912
22-24 n/a 185.878 182.409 188.398 189.140
22-24 Man 96.892 95.917 98.427 97.693
22-24 Vrouw 88.986 86.492 89.971 91.447
25-29 n/a 497.942 499.301 499.794 494.823
25-29 Man 249.615 250.992 251.711 247.340
25-29 Vrouw 248.327 248.309 248.083 247.483
30-34 n/a 502.110 506.122 508.877 505.619
30-34 Man 252.913 255.274 256.576 253.628
30-34 Vrouw 249.197 250.848 252.301 251.991
35-39 n/a 509.141 508.979 511.044 506.305
35-39 Man 254.992 255.464 256.255 252.629
35-39 Vrouw 254.149 253.515 254.789 253.676
40-44 n/a 486.231 488.876 491.632 489.379
40-44 Man 242.327 244.081 245.442 243.294
40-44 Vrouw 243.904 244.795 246.190 246.085
45-49 n/a 507.922 507.024 508.178 502.689
45-49 Man 253.977 253.727 254.208 250.536
45-49 Vrouw 253.945 253.297 253.970 252.153
50-54 n/a 509.551 507.799 508.841 504.529
50-54 Man 258.539 258.003 258.473 255.502
50-54 Vrouw 251.012 249.796 250.368 249.027
55-59 n/a 457.165 461.279 466.849 467.905
55-59 Man 232.656 234.897 237.702 237.814
55-59 Vrouw 224.509 226.382 229.147 230.091
60-64 n/a 188.399 192.830 199.112 204.942
60-64 Man 95.362 97.025 100.434 102.590
60-64 Vrouw 93.037 95.805 98.678 102.352
65 en ouder n/a 29.443 30.011 31.203 30.260
65 en ouder Man 17.798 17.953 18.987 17.876
65 en ouder Vrouw 11.645 12.058 12.216 12.384
Eindtotaal 3.959.194 3.967.679 4.003.244 3.986.546
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar activiteit van de werkgever (NACE-Bel 2008) Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Activiteit van de werkgever (NACE-Bel 2008) Activiteit van de werkgever (naamgeving NACE-Bel 2008) 2019/1 2019/2 2019/3 2019/4
A Landbouw, bosbouw en visserij 21.996 27.374 30.467 16.838
B Winning van delfstoffen 2.415 2.425 2.419 2.419
C Industrie 476.461 475.743 477.391 475.815
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 18.788 18.907 19.050 19.106
E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 31.332 31.568 31.800 31.996
F Bouwnijverheid 205.172 205.075 206.527 205.166
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen 497.002 496.258 496.528 502.306
H Vervoer en opslag 230.497 231.140 234.607 234.073
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 114.859 117.197 117.305 118.163
J Informatie et communicatie 108.593 108.603 110.936 110.813
K Financiële activiteiten en verzekeringen 119.248 118.917 118.899 118.763
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 21.509 21.564 21.719 21.808
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 172.429 173.328 177.299 178.857
N Administratieve en ondersteunende diensten 403.573 408.963 418.301 402.821
O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 464.851 462.871 465.929 466.519
P Onderwijs 401.731 397.587 396.820 401.923
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 555.015 555.920 560.445 563.951
R Kunst, amusement en recreatie 37.155 37.500 39.378 37.480
S Overige diensten 69.671 69.803 70.336 70.699
T Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 3.677 3.721 3.844 3.786
U Extraterritoriale organisaties en lichamen 3.220 3.215 3.244 3.244
Eindtotaal 3.959.194 3.967.679 4.003.244 3.986.546
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar sector (werkgever) en statuut (werknemer) Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Sector werkgever (privé/overheid) Statuut werknemer 2019/1 2019/2 2019/3 2019/4
Openbaar n/a 1.075.688 1.069.537 1.072.244 1.079.902
Openbaar Arbeider 135.620 135.420 136.283 135.750
Openbaar Bediende 392.335 390.197 390.853 401.954
Openbaar Ambtenaar 547.733 543.920 545.108 542.198
Privé n/a 2.883.506 2.898.142 2.931.000 2.906.644
Privé Arbeider 1.232.865 1.245.072 1.259.239 1.226.905
Privé Bediende 1.650.641 1.653.070 1.671.761 1.679.739
Eindtotaal 3.959.194 3.967.679 4.003.244 3.986.546
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar statuut (werknemer) en sector (werkgever) Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Statuut werknemer Sector werkgever 2019/1 2019/2 2019/3 2019/4
Arbeider n/a 1.368.485 1.380.492 1.395.522 1.362.655
Arbeider Openbaar 135.620 135.420 136.283 135.750
Arbeider Privé 1.232.865 1.245.072 1.259.239 1.226.905
Bediende n/a 2.042.976 2.043.267 2.062.614 2.081.693
Bediende Openbaar 392.335 390.197 390.853 401.954
Bediende Privé 1.650.641 1.653.070 1.671.761 1.679.739
Ambtenaar Openbaar 547.733 543.920 545.108 542.198
Eindtotaal 3.959.194 3.967.679 4.003.244 3.986.546
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar hoofdverblijfplaats van de werknemer Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Regio Provincie 2019/1 2019/2 2019/3 2019/4
NIET LOCALISEERBAAR NIET LOCALISEERBAAR 16.476 20.550 23.284 14.520
BUURLANDEN BUURLANDEN 60.886 61.110 61.746 60.254
OVERIGE LANDEN n/a 7.515 8.369 8.507 6.189
OVERIGE LANDEN NIET-EUROPESE LANDEN 693 671 636 614
OVERIGE LANDEN OVERIGE EUROPESE LANDEN 6.822 7.698 7.871 5.575
Vlaams Gewest n/a 2.403.352 2.405.611 2.424.271 2.419.691
Vlaams Gewest ANTWERPEN 669.929 671.582 676.298 675.007
Vlaams Gewest LIMBURG 306.256 306.277 308.909 307.944
Vlaams Gewest OOST-VLAANDEREN 576.921 576.799 581.398 580.893
Vlaams Gewest VLAAMS-BRABANT 420.292 420.349 424.175 424.566
Vlaams Gewest WEST-VLAANDEREN 429.954 430.604 433.491 431.281
Waals Gewest n/a 1.141.273 1.140.954 1.151.028 1.150.171
Waals Gewest HENEGOUWEN 419.199 419.607 422.963 422.798
Waals Gewest LUIK 351.733 351.097 354.479 354.159
Waals Gewest LUXEMBOURG 70.142 70.019 70.879 70.706
Waals Gewest NAMEN 169.358 169.450 170.840 170.334
Waals Gewest WAALS-BRABANT 130.841 130.781 131.867 132.174
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL-HOOFDSTAD 329.692 331.085 334.408 335.721
Eindtotaal 3.959.194 3.967.679 4.003.244 3.986.546
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar type arbeidsprestatie en arbeidsduur Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Prestatietype Tewerkstellingsgraad 2019/1 2019/2 2019/3 2019/4
disponibiliteit 100% 7.254 6.952 6.366 7.040
voltijds 100% 2.473.363 2.484.151 2.501.452 2.513.841
deeltijds n/a 1.336.548 1.324.648 1.335.032 1.334.821
deeltijds 0 - 10% 8.718 7.504 8.113 8.376
deeltijds 11 - 30% 48.076 45.244 49.772 47.842
deeltijds 31 - 45% 90.507 88.671 88.962 90.119
deeltijds 46 - 55% 333.645 328.528 325.935 325.391
deeltijds 56 - 65% 111.853 111.340 111.598 113.038
deeltijds 66 - 75% 151.875 151.251 151.368 151.998
deeltijds 76 - 85% 459.641 459.193 462.031 456.914
deeltijds 85 - 95% 90.968 91.840 94.933 98.062
deeltijds 95 - 99% 41.265 41.077 42.320 43.081
speciaal n/a 142.029 151.928 160.394 130.844
speciaal 0 - 10% 151 138 156 144
speciaal 11 - 30% 1.348 1.381 1.539 1.370
speciaal 31 - 45% 2.771 2.726 2.945 2.468
speciaal 46 - 55% 4.241 3.946 4.266 3.577
speciaal 56 - 65% 2.030 2.075 2.252 1.985
speciaal 66 - 75% 3.252 3.260 3.511 3.428
speciaal 76 - 85% 4.189 4.410 4.487 4.380
speciaal 85 - 95% 4.398 4.574 5.061 5.158
speciaal 95 - 99% 119.649 129.418 136.177 108.334
Eindtotaal 3.959.194 3.967.679 4.003.244 3.986.546
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar sector en groottedimensie van de werkgever Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Sector werkgever Groottedimensie werkgever 2019/1 2019/2 2019/3 2019/4
Openbaar n/a 1.075.688 1.069.537 1.072.244 1.079.902
Openbaar minder dan 20 werknemers 12.973 12.520 12.858 13.035
Openbaar 20 tot 199 werknemers 116.804 115.361 117.320 118.007
Openbaar 200 tot 999 werknemers 163.500 163.406 164.549 165.428
Openbaar 1000 of meer werknemers 782.411 778.250 777.517 783.432
Privé n/a 2.883.506 2.898.142 2.931.000 2.906.644
Privé minder dan 20 werknemers 700.085 700.822 703.610 700.879
Privé 20 tot 199 werknemers 883.498 892.724 903.107 894.312
Privé 200 tot 999 werknemers 599.428 598.411 602.876 603.464
Privé 1000 of meer werknemers 700.495 706.185 721.407 707.989
Eindtotaal 3.959.194 3.967.679 4.003.244 3.986.546
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar groottedimensie en sector van de werkgever Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Groottedimensie werkgever Sector werkgever 2019/1 2019/2 2019/3 2019/4
minder dan 20 werknemers n/a 713.058 713.342 716.468 713.914
minder dan 20 werknemers Openbaar 12.973 12.520 12.858 13.035
minder dan 20 werknemers Privé 700.085 700.822 703.610 700.879
20 tot 199 werknemers n/a 1.000.302 1.008.085 1.020.427 1.012.319
20 tot 199 werknemers Openbaar 116.804 115.361 117.320 118.007
20 tot 199 werknemers Privé 883.498 892.724 903.107 894.312
200 tot 999 werknemers n/a 762.928 761.817 767.425 768.892
200 tot 999 werknemers Openbaar 163.500 163.406 164.549 165.428
200 tot 999 werknemers Privé 599.428 598.411 602.876 603.464
1000 of meer werknemers n/a 1.482.906 1.484.435 1.498.924 1.491.421
1000 of meer werknemers Openbaar 782.411 778.250 777.517 783.432
1000 of meer werknemers Privé 700.495 706.185 721.407 707.989
Eindtotaal 3.959.194 3.967.679 4.003.244 3.986.546
Inlading

Evolutie van tewerkstelling naar sectorgroep (paritair comité) van de werknemer Open een modaal venster

    Tewerkgestelde werknemers in aantallen
Sectorsubgroep (PC) Paritair comité 2019/1 2019/2 2019/3 2019/4
Land- en tuinbouw, bosbouw en zeevisserij 132, 143, 144, 145, 146 30.227 35.654 38.877 25.133
Industrie, Gas en elektriciteit 101 - 118, 120, 125-126, 128-129, 133, 136, 142.01 - 142.03, 147 - 150, 203 - 215, 220 - 222, 224, 324, 326 612.175 612.556 615.545 613.844
Bouw 124 142.516 142.309 142.639 140.777
Distributie, transport en logistiek 119, 127, 139, 140, 201, 202, 226, 301, 311 - 313, 315, 316, 321, 328 446.461 446.625 449.137 453.511
Diensten aan ondernemingen en personen 121, 219, 314, 317, 320, 322, 323, 335, 336, 339 401.448 405.158 416.494 402.379
Financiële sector 216, 306, 307, 308, 309, 310, 325 105.039 104.388 104.253 103.772
Horeca, sport en ontspanning, media 130, 217, 223, 227, 302, 303, 333 137.343 140.536 141.087 140.510
Social profit 152, 225, 304, 305, 318, 319, 327, 329, 330, 331, 332, 337 569.677 569.010 576.972 579.186
Overige sectoren 100, 142.04, 200, 218 487.855 489.763 496.466 498.296
Geen paritair comité van toepassing - 1.026.453 1.021.680 1.021.774 1.029.138
Eindtotaal 3.959.194 3.967.679 4.003.244 3.986.546
Inlading