Cijfers over de dynamiek op de Belgische arbeidsmarkt

Informatie over de dynamiek op de Belgische arbeidsmarkt, en over DynaM, een samenwerking tussen Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en HIVA-KU Leuven

Dynam

De Dynam-cijfers over de dynamiek op de arbeidsmarkt traceren veranderingen in de werkgelegenheid op het niveau van de werkgever; ze brengen bewegingen in kaart die verborgen blijven achter netto-statistieken.

Drie onderwerpen staan centraal:

  • de start en stopzetting van werkgevers (= niveau van de werkgever)
  • de creatie en vernietiging van banen (= niveau van de job)
  • de in- en uitstroom van werknemers (vanaf 2012) (= niveau van de werknemer)

Het Dynam-project is een samenwerking tussen RSZ en HIVA-KU Leuven.

Dynam-Reg

In het kader van Dynam-Reg worden regionale arbeidsmarktdynamieken berekend:

  • de regionale toename en afname van het aantal arbeidsplaatsen in elk gewest
  • saldo van in- en uitstroom van werknemers in elk gewest
  • de interne verschuiving van werknemers binnen een onderneming tussen gewesten

Dynam-Reg is een lopend project waarin de regionale dynamiek van de Belgische arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht, voortbouwend op de Dynam-methodologie.

Deze uitbreiding komt tot stand in een samenwerkingsverband met de drie regionale overheden en wordt gecoördineerd door RSZ en HIVA-KU Leuven. De regionale ondersteuning wordt gedragen door IWEPS (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique), BISA/IBSA (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse) en het Departement WSE (Werk en Sociale Economie) van de Vlaamse Administratie.

Raadpleeg de door de RSZ aangeleverde cijfers, inclusief duiding en analyses op de website van Dynamstat.