Privacy

In het kader van zijn wettelijke opdrachten en zijn ondersteunende activiteiten verwerkt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) persoonsgegevens (dat wil zeggen: gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd).

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor de RSZ van het hoogste belang.

De privacyverklaring beschrijft de manier waarop de RSZ uw persoonsgegevens verwerkt.