Privacy

In het kader van zijn wettelijke opdrachten en zijn ondersteunende activiteiten verwerkt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) persoonsgegevens (dat wil zeggen: gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd).

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor de RSZ van het hoogste belang.

De privacyverklaring beschrijft de manier waarop de RSZ uw persoonsgegevens verwerkt.

Gegevensuitwisseling met de FOD Financiën

De volgende documenten beschrijven de uitwisseling van gegevens met de FOD Financiën voor de toekenning van een bonus aan sommige werkgevers tijdens de COVID-crisis.