Arbeidsmarktanalyse: gedetailleerde kwartaalgegevens

Vierde kwartaal 2023

Periodiciteit: Kwartaal

Laatste updates: 20/06/2024

Deze statistiek biedt meer detail dan de globale tijdreeksen. Zij baseert zich ook op de trimestriële gegevensbestanden, maar wordt samengesteld op basis van een latere vrijgave van de kwartaalaangifte. Op dat moment ligt het aantal ontbrekende aangiftes veel lager. Dit laat toe om meer gedetailleerde tabellen op stellen, op basis van stabielere gegevens.

De variabelen zijn:

 • aantal arbeidsplaatsen,
 • aantal tewerkgestelde werknemers,
 • het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten,
 • aantal werkgevers.

De classificatiecriteria zijn:

 • hoedanigheid (arbeider, bediende, ambtenaar),
 • type arbeidsprestatie (voltijds, deeltijds,..),
 • sectorgroep op basis van paritair comité,
 • leeftijd,
 • geslacht,
 • woonplaats,
 • economische activiteit,
 • sector (privé/overheid),
 • dimensie van de werkgever,
 • gemiddeld dagloon.

Raadpleeg meer gedetailleerde omschrijvingenvan deze variabelen en criteria op de pagina globale methodologie van de RSZ-statistieken.

Bij de vergelijking van de tabellen in deze publicatie met vroegere of latere kwartalen moet rekening gehouden worden met de bijzonderheden voor de betrokken kwartalen maar ook met deze van alle tussenliggende kwartalen.


Kies een formaat