Evaluatie van de bestaande alternatieve verloningsvormen

2022

Periodiciteit: Jaarlijks

Laatste updates: 25/06/2024

Het Beheerscomité van de RSZ besliste op 31 januari 2020 om, in het verlengde van de Verklaring van de sociale partners naar aanleiding van de herdenking 75 jaar moderne Sociale Zekerheid, over te gaan tot een jaarlijkse evaluatie van de verschillende alternatieve verloningsvormen.

Hierbij wordt verder gewerkt op het studiewerk dat in de periode 2017-2018 werd verricht in het kader van een samenwerking tussen de RSZ, DG Beleidsondersteuning en Coördinatie van de FOD Sociale Zekerheid en SD Worx (kenniscentrum). Er werd een methode ontwikkeld die toeliet om, op basis van de loonberekeningsgegevens van SD Worx, de verschillende vormen van verloningen te evalueren en voor zover mogelijk te extrapoleren naar de volledige populatie van loontrekkenden onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid in de privésector.

De studie geeft inzicht in het voorkomen en de waarde van diverse alternatieve verloningsvormen die worden toegekend aan de populatie van loontrekkenden onderworpen aan Belgische sociale zekerheid in de privésector.

De studie geeft inzicht in het voorkomen en de waarde van diverse alternatieve verloningsvormen die worden toegekend
aan de populatie van loontrekkenden onderworpen aan Belgische sociale zekerheid in de privésector en bestaat uit 5 luiken:

Elk luik kan afzonderlijk worden gelezen.