Studentenlonen blijven op peil ondanks coronacrisis

De coronacrisis liet zich in 2020 goed voelen in de studentenarbeid. De lonen bleven gelukkig wel op het niveau van de afgelopen jaren.

De maatregelen om de coronacrisis binnen de perken te houden, hadden grote gevolgen voor de Belgische economie. Die waren ook voor jobstudenten goed te voelen. Er gingen in 2020 499.359 studenten aan de slag, een daling met 14% ten opzichte van 2019. Het is de eerste keer sinds 2015 dat er minder dan een half miljoen studenten een studentenjob uitvoerden.

Andere indicatoren die een duidelijk corona-effect laten zien, zijn het aantal gewerkte uren (-7,6%) en het aantal jobs (-14%).

Het aantal werkgevers dat een beroep deed op jobstudenten, daalde met 2%, al waren er ook sectoren die juist meer helpende handen konden gebruiken, zoals de handel, de zorgsector en de land- en tuinbouw.

12,4 euro per uur

Er waren minder studenten die een studentenjob konden uitoefenen, maar zij die wel aan de slag konden, presteerden gemiddeld evenveel uren en konden evenveel verdienen. In 2020 verdiende een student gemiddeld 2.389 euro met al zijn jobs. Dat komt neer op 12,4 euro per uur – een cijfer dat op hetzelfde niveau blijft als in 2019.

Meer informatie

Jaarstatistieken over studentenarbeid