‘Maak mensenhandel zichtbaar’: RSZ steunt de Blue Heart-campagne

In de aanloop naar de Werelddag tegen Mensenhandel op 30 juli, wordt vandaag het startschot gegeven van de Blue Heart Campagne, een initiatief van de Verenigde Naties dat overal ter wereld aandacht vraagt voor slachtoffers van mensenhandel. Als actieve partner in de strijd tegen deze moderne vorm van slavernij ondersteunt de RSZ deze campagne.

De situatie in België: enkele cijfers

Met de slogan ‘Maak mensenhandel zichtbaar’ roept de campagne iedereen op om mogelijke gevallen van uitbuiting te melden. Detectie van potentiële slachtoffers is immers niet vanzelfsprekend omdat zij vaak ‘onzichtbaar’ zijn. Meestal worden zij aangetroffen in risicosectoren waar (laaggeschoolde) werknemers een gemakkelijke prooi vormen voor uitbuiters.

In 2021 detecteerden de inspectieteams van de directie Mensenhandel van de RSZ-inspectiedienst, ondanks de coronacrisis en de verplichte sluiting van sommige ondernemingen, 86 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel. De meesten waren afkomstig uit Bulgarije, Marokko, Roemenië, Turkije, Albanië, India, Bangladesh en Afghanistan. Ze werden vooral tewerkgesteld in de bouwsector, land- en tuinbouw, horeca en garages. Er werden ook 3 minderjarige slachtoffers aangetroffen. 

De meest voorkomende indicatoren van mensenhandel die vastgesteld werden, waren: weinig of geen loon, abnormaal lange werktijden, slechte huisvesting, misbruik van de kwetsbare situatie, gebruik van geweld en het uiten van bedreigingen. In totaal werden 42 slachtoffers opgevangen door een erkend opvangcentrum (Sürya, Payoke of Pag-Asa), waar ze psychologische, juridische en administratieve begeleiding kregen.

Verplichte procedure

Wanneer politie- of inspectiediensten een vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel aantreffen, zijn zij verplicht om de volgende procedure toe te passen: het  slachtoffer informeren over de beschermingsprocedure met een meertalige brochure, de referentiemagistraat contacteren, één van de erkende opvangcentra contacteren en (zo nodig) erop toezien dat de politiedienst het administratief controleverslag over een buitenlandse werknemer overmaakt aan dienst Vreemdelingenzaken. Het belang van het slachtoffer staat immers altijd voorop.

Onder de radar

De gespecialiseerde inspectieteams van de Directie Mensenhandel zetten zich dagelijks in om zoveel mogelijk slachtoffers van mensenhandel te detecteren. Ondanks hun inzet blijven velen nog onder de radar. De Blue Heart Campagne is alvast een mooi initiatief om mensenhandel zichtbaar te maken en mensen te sensibiliseren om mogelijke gevallen van uitbuiting te melden.

Iedereen heeft immers recht op een menswaardig bestaan!

Meer informatie

De FOD Justitie heeft drie brochures opgesteld om burgers bewust te maken voor deze problematiek. U kunt ze gratis downloaden op de website van de FOD.

Meer informatie over de Blue Heart Campaign vindt u op de website van de UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).