Jonge vrouw op internationale luchthaven kijkt naar het vluchtinformatiebord. Ze houdt paspoort in haar hand en controleert haar vlucht.

International Days: RSZ-deskundigen leggen grensoverschrijdende sociale zekerheid uit

De RSZ op 6, 7 en 9 november 2023 een basisopleiding die een overzicht biedt van de belangrijkste regels inzake sociale zekerheid in een internationale situatie, meer bepaald de regels die bepalen welk land bevoegd is en waar er bijdragen verschuldigd zijn.

Jonge vrouw op internationale luchthaven kijkt naar het vluchtinformatiebord. Ze houdt paspoort in haar hand en controleert haar vlucht.

Almaar meer ondernemingen krijgen op de ene of andere manier te maken met internationale aspecten van tewerkstelling – bijvoorbeeld omdat ze iemand in dienst nemen die over de grens woont of hun werknemers een korte conferentie in het buitenland laten bijwonen. Hoe zit het in zulke situaties met de sociale zekerheid? Voor veel ondernemingen is dat niet duidelijk.

Daarom organiseert de RSZ op 6, 7 en 9 november 2023 een basisopleiding die een overzicht biedt van de belangrijkste regels inzake sociale zekerheid in een internationale situatie, meer bepaald de regels die bepalen welk land bevoegd is en waar er bijdragen verschuldigd zijn.

Doel

De opleiding legt op een toegankelijke manier de Belgische en internationale wetgeving uit, aan de hand van veel praktische voorbeelden. Bovendien begeleiden we u stap voor stap doorheen de verplichte formaliteiten. We voorzien voldoende tijd om vragen te stellen en in gesprek te gaan.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot iedereen die geïnteresseerd is in de internationale aspecten van tewerkstelling maar er momenteel weinig tot niets van afweet. Na afloop zal u inzien waar het om draait én waar u op moet letten om de socialezekerheidsaspecten van een tewerkstelling met een internationaal element correct in te schatten.

Drie modules

De opleiding bestaat uit drie modules, waarvoor u zich afzonderlijk kunt inschrijven.

Module 1: Europese sociale zekerheid (6 november 2023, 9:30 - 15:30 uur)

In deze module bekijken we situaties binnen de Europese Unie, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Wat moet u doen wanneer uw werknemer in een andere lidstaat woont? Moet u écht iets doen als een werknemer één dag een conferentie in Duitsland bijwoont? En hoe zit het nu eigenlijk met het Verenigd Koninkrijk?

U leert ook wat een A1-certificaat is en hoe u dat online kunt aanvragen.

Inschrijven voor module 1

Module 2: internationale sociale zekerheid (7 november 2023, 9:30 - 12:00 uur)

Voor module 2 verlaten we Europa. We bespreken de verdragen die België heeft afgesloten met een twintigtal landen en vertellen wat u moet doen als er geen verdrag bestaat. Ook tewerkstelling in België door ‘exotische’ werkgevers wordt bekeken.

U leert wat een certificate of coverage is en hoe u het online aanvraagt.

Ten slotte gaan we uitgebreid in op het Belgische vrijwillige stelsel van de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ). Wat is dat? Welke mogelijkheden biedt het? En in welke omstandigheden is aansluiten voordelig voor werkgevers?

Inschrijven voor module 2

Module 3: werken in onroerende staat, de bewakingssector en de vleessector (9 november 2023, 9:30 - 15:30 uur)

In module 3 vertellen we u alles over de administratieve verplichtingen die u moet nakomen als u op Belgisch grondgebied activiteiten in onroerende staat, in de bewakingssector of de vleessector verricht én wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn, als u dat niet doet.

In de voormiddag ligt de focus op de verschillende verplichtingen inzake de 30bis/ter-regelgeving, het toepassingsgebied en de toepassingen die de RSZ daarvoor ter beschikking stelt, zoals de Aangifte van Werken en Checkin@work.

In de namiddag leggen we de link met module 1. We focussen op werken met buitenlandse ondernemingen op Belgische werkplaatsen in één van de drie genoemde sectoren. We verdiepen ons in vragen als: mogen we werken als er geen A1-document is? Wat zijn de gevolgen hiervan? Moet ik een inhoudingsplicht toepassen als ik een factuur betaal van een buitenlandse onderneming?

Inschrijven voor module 3

Praktisch

Alle sessies vinden plaats in de gebouwen van de RSZ aan het Brusselse Zuidstation. Voor wie met de auto komt is gratis parkeerplaats voorzien op verdieping -5 van het Q-Park van het Zuidstation.

Kosten

Om onze kosten te dekken voor de externe simultaanvertaling en de catering, vragen wij een bijdrage van €50 voor de opleidingen van een volledige dag (inclusief broodjeslunch) en €25 voor de opleiding van een halve dag.