Alternatieve loonvoordelen: 1 op 6 werknemers ontvangt fietsvergoeding

Vandaag publiceert de RSZ de resultaten van de jaarlijkse evaluatie van de alternatieve loonvoordelen in België voor 2022 en ook de evolutie tussen 2018 en 2022. In 2022 bedroeg de totale waarde van al deze voordelen ongeveer 13,5 miljard euro. Uit de studie blijkt dat de tweede pensioenpijler, maaltijdcheques, ecocheques en de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingen met het privévoertuig tussen woon- en werkplaats de meest populaire voordelen in België blijven. Fietsvergoedingen winnen aan populariteit : 1 op 6 werknemers heeft er nu recht op.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van de jaarlijkse evaluatie van de verschillende vormen van alternatieve verloning in de Belgische privésector voor 2022.

Vaakst toegekende voordelen

In 2022 blijven de volgende voordelen het vaakst toegekend worden aan de werknemers van de Belgische privésector.

  • De tweede pensioenpijler blijft het courantste voordeel: 80% van de werknemers heeft er recht op.
  • Maaltijdcheques zijn zeer wijdverspreid, je vindt ze bij 70% van de werknemers.
  • Ecocheques en de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingen met het privévoertuig tussen woon- en werkplaats vormen heel populaire voordelen en worden toegekend aan de helft van de werknemers.
  • Fietsvergoedingen winnen aan populariteit ten opzichte van 2021 (+3%); één op zes werknemers heeft er nu recht op.

Waarde van de voordelen

De totale waarde van al deze onderzochte voordelen wordt op 13,5 miljard euro geschat. Het gaat om een mix van verschillende voordelen die volledig, gedeeltelijk of niet onderworpen zijn aan sociale bijdragen en belastingen.

De top vier is als volgt samengesteld:

  • De tweede pensioenpijler vertegenwoordigt ongeveer 5 miljard euro. Het betreft stortingen die een werkgever doet in het kader van de tweede pensioenpijler. Hierop betaalt de werkgever een bijzondere bijdrage van 8,86%.
  • Maaltijdcheques zijn goed voor 2,6 miljard euro. Maaltijdcheques zijn vrij van sociale bijdragen en belastingen. De werknemer betaalt wel een eigen tussenkomst.
  • Opties op aandelen nemen 1,7 miljard euro voor hun rekening. Ze zijn vrij van sociale bijdragen, maar worden bij de werknemer belast aan progressief tarief in de personenbelasting.
  • Het privégebruik van de bedrijfswagen vertegenwoordigt een voordeel in natura dat wordt geschat op 1,2 miljard euro. Dat bedrag is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. De RSZ int een patronale solidariteitsbijdrage die afhankelijk is van de CO2-uitstoot.

Methodologie

In deze studie werden 14 alternatieve loonvoordelen onderzocht.

  • 11 voordelen zijn afkomstig uit een extrapolatie van gegevens van SD Worx naar de gehele populatie van werknemers met een contract van onbepaalde duur die al minstens zes maanden zijn tewerkgesteld in de privésector in België.  Het gaat om de volgende voordelen: bellen en surfen, maaltijdcheques, aanvullende kinderbijslag, terugbetaling woon-werk (eigen vervoer en openbaar vervoer), privégebruik bedrijfswagen (voordeel in natura), fietsvergoeding, winstpremie, ecocheques, sport- en cultuurcheques en geschenkcheques en niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.
  • De overige 3 voordelen zijn bij de overheid geregistreerde gegevens: aandelenopties (bron: FOD Financiën), tweede pensioenpijler (bron: Sigedis) en mobiliteitsbudget (bron: DmfA / RSZ).

Waarom deze studie?

Op 31 januari 2020 besliste het Beheerscomité van de RSZ om, in het verlengde van de Verklaring van de sociale partners naar aanleiding van de herdenking van 75 jaar moderne Sociale Zekerheid, over te gaan tot een jaarlijkse evaluatie van de verschillende alternatieve verloningsvormen.

Naar aanleiding van deze eerste evaluatie over de jaren 2019 tot 2021, hebben de leden van het Beheerscomité van de RSZ een verlenging gevraagd van de studie voor de jaren 2022 tot 2024.

Deze evaluatie, die uitgevoerd werd samen met SD Worx en de Antwerp Management School, bevat globale cijfers en gesegmenteerde gegevens.

Meer informatie