Tewerkstellingsbarometer juni 2022

Hoeveel personen waren er aan de slag in juni 2022?

Werknemers aan de slag

Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in juni 2022 bedroeg 4.190.595. Dat is een stijging van ongeveer 91.200 eenheden ten opzichte van juni 2021 (+2,2%). Ter herinnering: de periode van juni 2021 was tijdens de Corona-crisis.

Mannen en vrouwen

De stijging van de tewerkstelling is gelijk voor de mannen (+2%) en voor de vrouwen (+2,4%).

Leeftijdsgroepen

De evolutie van de tewerkstelling is niet alleen het gevolg van werknemers uit die leeftijdsklassen die een job vinden/verliezen, maar hangt evenzeer samen met de toename/afname van de bevolking in die leeftijdsklassen.

  • Het aantal jonge werknemers (< 25 jaar) is sterk gestegen (+4,1%) ten opzichte van het jaar ervoor.
  • In de leeftijdscategorie 25-39 jaar steeg het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen ten opzichte van juni 2021 (+1,5%).
  • In de leeftijdscategorie 40-49 jaar is er een stijging van het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen ten opzichte van juni 2021 (+1,5%).
  • De leeftijdscategorie 50 – 64 jaar is met 2,6% gestegen ten opzichte van juni 2021.

Woonplaats

Op jaarbasis is het gemiddelde aantal werknemers toegenomen in de drie gewesten. De relatieve toename is het sterkst in het Brussels Gewest (+4,9%)

Meer informatie

Gedetailleerde cijfergegevens en informatie over de gehanteerde methodologie vindt u in de Maandelijkse tewerkstellingsbarometer.