Tewerkstellingsbarometer oktober 2023

Hoeveel personen waren er aan de slag in oktober 2023?

Werknemers aan de slag

Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in oktober 2023 bedroeg 4.240.414. Dat is een stijging van ongeveer 13.900 eenheden ten opzichte van oktober 2022 (+0,3%).

Mannen en vrouwen

De stijging van de tewerkstelling geldt zowel voor mannen als voor vrouwen maar is toch sterker bij de vrouwen (+0,5%).

Leeftijdsgroepen

De evolutie van de tewerkstelling is niet alleen het gevolg van werknemers uit die leeftijdsklassen die een job vinden/verliezen, maar hangt evenzeer samen met de toename/afname van de bevolking in die leeftijdsklassen.

  • Het aantal jonge werknemers (< 25 jaar) is afgenomen (-3,6%) ten opzichte van het jaar ervoor.
  • In de leeftijdscategorie 25-39 jaar blijf stabiel het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen ten opzichte van oktober 2022.
  • In de leeftijdscategorie 40-49 jaar is er een stijging van het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen ten opzichte van oktober 2022 (+0,3%).
  • De leeftijdscategorie 50 – 64 jaar is met 1,1% gestegen ten opzichte van oktober 2022.

Woonplaats

Op jaarbasis steeg het gemiddelde aantal werknemers in twee van de regio's van het land; Brussels Gewest (+2%) en Vlaams Gewest (+0,2%). Het Waalse Gewest vertoont een lichte daling van het aantal werknemers dat er gedomicilieerd is (-0,2%).

Meer informatie

Gedetailleerde cijfergegevens en informatie over de gehanteerde methodologie vindt u in de Maandelijkse tewerkstellingsbarometer.