Directiecomité

Rol van het comité

Het directiecomité is een belangrijk overlegorgaan dat alle diensten binnen de RSZ coördineert en superviseert. De leden van het comité bepalen en evalueren:

  • het dagelijks bestuur,
  • de strategie,
  • het personeelsplan,
  • de beheersbegroting van de RSZ.

Tijdens vergaderingen van het directiecomité worden wetgevende items besproken, budgettaire aspecten behandeld en nieuwe projecten goedgekeurd en opgevolgd.

Wie zetelt in het directiecomité?

Het directiecomité is samengesteld uit de administrateur-generaal, zijn adjunct en de verantwoordelijken van de algemene directies van de RSZ.

Koen Snyders

Administrateur-generaal
Algemeen beheer

Anne Kirsch

Adjunct Administrateur-generaal
Algemeen beheer

Vincent Barthelemy

Directeur-generaal
Algemene Directie van de Ondersteuningsdiensten

Carine Volters

Directeur-generaal
Algemene Directie van de Inningsdiensten

Johan Van der Bruggen

Directeur-generaal
Algemene Directie van de Identificatie en de Controle van de Aangiften

Jona Ceuppens

Directeur-generaal
Algemene Directie van de Inspectiediensten

Hilde Van Hassel

Adviseur-generaal
Algemene Directie van de Financiële en Statistische Diensten

Philippe Benoit

Directeur-generaal, secretaris van het directiecomité
Adviseur-generaal van de Directie Organisatie en Ontwikkeling

Stephane Carcan

Adviseur-generaal
Algemene Directie van de Juridische Diensten

Bert Strobbe

Adviseur-generaal
Overzeese Sociale Zekerheid, Zeevarenden en Sociale Maribel